عنوان مقاله ترجمه شده:اینترنت اشیا: مروری بر پژوهش های مبتنی بر خدمات هوشمند زمینه آگاه
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Internet of Things: A Review of Surveys Based on Context Aware Intelligent Services
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
201617
چکیده فارسی:اینترنت اشیا (IoT) ابزارهای سراسر دنیا را قادر کرده است اطلاعات را کسب و ذخیره کنند تا بعدها از آن استفاده نمیاند. با این حال، این فرصت بالقوه، اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرد زیرا وقفه زیادی میان جمع اوری داده ها و ظرفیت پردازش و تحلیل آنها وجود دارد. در این پژوهش، تکنولوژی های فعلی، رویکردها، و مدل های IoT را بررسی می کنیم تا چالش هایی را که در راه استفاده بهتر از این مفهوم وجود دارد شناسایی کنیم. هدف اصلی این پژوهش این است که پژوهش های صورت گرفته در مورد IoT را بررسی کند تا خدمات هوشمند زمینه اگاه و یکپارچه ای برای IoT فراهم آورد. علاوه بر این، یک جایگاه IoT، که از دیدگاه زمینه آگاه برگرفته شده است معرفی می کنیم. این جایگاه سبب می شود IoT و شبکه های اجتماعی در بافت اینترنت اجتماعی اشیا (SoT) با یدیگر ترکیب شوند.
چکیده انگلیسی:The Internet of Things (IoT) has made it possible for devices around the world to acquire information and store it, in order to be able to use it at a later stage. However, this potential opportunity is often not exploited because of the excessively big interval between the data collection and the capability to process and analyse it. In this paper, we review the current IoT technologies, approaches and models in order to discover what challenges need to be met to make more sense of data. The main goal of this paper is to review the surveys related to IoT in order to provide well integrated and context aware intelligent services for IoT. Moreover, we present a state-of-the-art of IoT from the context aware perspective that allows the integration of IoT and social networks in the emerging Social Internet of Things (SIoT) term.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید