عنوان مقاله ترجمه شده:اینترنت اشیاء: آسیب پذیری های امنیتی و چالش ها
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Internet of Things: Security Vulnerabilities and Challenges
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015The 3rd IEEE ISCC 2015 International Workshop on Smart City and Ubiquitous Computing Applications8
چکیده فارسی:اینترنت اشیاء (IoT) از دهه 90 که برای اولین بار به‌عنوان ایده ای از دستگاه های الکترونیک متفاوت با اتصال داخلی از طریق انواعی از فناوری ها پیشنهاد شد، به توجه فزاینده‌ای دست یافته است. هرچند، در طول دهه گذشته، IoT بدون ملاحظه متناسب با اهداف امنیتی عمیق و چالش های شامل شده، به‌سرعت توسعه‌یافته است. این مطالعه اهداف و مقاصد امنیتی IoT را کاوش می کند و سپس یک طبقه بندی جدید از انواع متفاوتی از حملات و اقدامات متقابل برای امنیت و حریم خصوصی را ارائه می کند و سپس راجع به مسیرهای آتی و چالش هایی که باید برای ارتقای مسائل امنیتی در سراسر این شبکه ها و پشتیبانی از اتخاذ گسترده تر اینترنت اشیاء توسط عموم رسیدگی شوند، به بحث می پردازد.
چکیده انگلیسی:Internet of Things (IoT) has been given a lot of emphasis since the 90s when it was first proposed as an idea of interconnecting different electronic devices through a variety of technologies. However, during the past decade IoT has rapidly been developed without appropriate consideration of the profound security goals and challenges involved. This study explores the security aims and goals of IoT and then provides a new classification of different types of attacks and countermeasures on security and privacy. It then discusses future security directions and challenges that need to be addressed to improve security concerns over such networks and aid in the wider adoption of IoT by masses.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید