عنوان مقاله ترجمه شده:امنیت سایبری در اینترنت اشیاء : جنبه های قانونی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Cybersecurity in the Internet of Things: Legal aspects
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016ScienceDirect14
چکیده فارسی:رشد تعدادی از دستگاه های هوشمند، بهم پیوسته و ذاتا ناامن باعث تغییر در پارادیم امنیتی شده است. در حالی که تکنولوژی اینترنت اشیاء نیاز به تغییری در چارچوب قانونی دارد، روش های جایگزین نیز نیاز به توسعه دارند. این مقاله به بررسی تغییر محیط امنیت سایبری قانونی در زمینه اینترنت اشیاء می پردازد. این بحث های مقرراتی بین المللی قابل اجرا و همچنین روش های جایگزین برای پرداختن به مسائل ناشی از اینترنت اشیاء انتخاب شده اند. '' ما می دانیم که تقریبا هر چیزی می تواند به اینترنت وصل شود، پس باید تمام حالات را در نظر بگیریم : هر چیزی که می تواند به اینترنت وصل شود می تواند هک شود]1و2[.
چکیده انگلیسی:The explosion in the number of smart, connected, and inherently insecure devices is shift- ing the security paradigm. While the Internet of Things technological shift will require clear legal frameworks, alternative approaches also need to be developed. This article examines the changing legal cybersecurity environment in the Internet of Things context. It discusses selected applicable international regulations as well as alternative approaches to addressing the security issues arising in the Internet of Things.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید