عنوان مقاله ترجمه شده:الگوهای وام دهی در محله های فقیرنشین
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Lending patterns in poor neighborhoods
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2013JournalofEconomicBehavior&Organization10, 19
چکیده فارسی:فقر متمرکز به اعمال مسئولیت دوبرابری بر کسانی که با آن مواجه هستند، اطلاق می شود. علاوه بر محدودیت های مالی خود فرد، نهادها و شبکه های اجتماعی محله های فقیر نیز دسترسی به خدمات کیفی و منابع را برای افراد ساکن در آن جا محدود می کنند. این مطالعه به بررسی مشخصات وام دهی بدون پشتوانه در محله های فقیر با شامل کردن بعد فضایی در تحلیل، تلاش برای گرفتن تعامل اجتماعی، درون زا و برون زا، تاثیر اختلافات در محله های فقیر و کمتر فقیر می پردازد. تحلیل برداده-های سطح منطقه سرشماری 2004 – 2006 در شهرستان کویاهوگا، ایالت کلیولند، اوهاریو، منطقه ای که ویژگی های محله-های شهری به شدت با درآمد و نژاد جداشده ، اعمال شده است. الگوهای پیداشده در محله های فقیر تاثیرات زیاد اجتماع شامل وام دهی بی پشتوانه در مقایسه با محله های کمتر فقیر را نشان می دهند.
چکیده انگلیسی:Concentrated poverty has been said to impose a double burden on those it. In addition to an individual’s own financial constraints, institutions and social networks of poor neighborhoods can further limit access to quality services and resources for those that live there. This study contributes to the characterization of subprime lending in poor neighborhoods by including a spatial dimension to the analysis, in an attempt to capture social – endogenous and exogenous interaction – effects differences in poor and less poor neighborhoods. The analysis is applied to 2004–2006 census tract level data in Cuyahoga County,home to Cleveland,OH,a region that features urban that neighborhoods segregated by income and race. The patterns found in poor neighborhoods suggest stronge social effectsinducingsubprimelendingincomparisontolesspoorneighborhoods. confront highly
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید