عنوان مقاله ترجمه شده:الگوریتم مسیر یابی مبتنی بر بهینه سازی جدید کلنی مورچه برای افزایش طول عمر شبکه در شبکه های حسگر
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:An ant colony optimization based routing algorithm for extending network lifetime in wireless sensor networks
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
201511
چکیده فارسی:کاهش مصرف انرژی گره های شبکه یکی از مهمترین مشکلات بمنظور مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم بدلیل محدودیت باطری در هر حسگر بشمار می رود. این مقاله یک الگوریتم مسیر یابی مبتنی بر بهینه سازی جدید کلنی مورچه که از پارامترهای ویژه ای در تابع صلاحیت بمنظور کاهش مصرف انرژی گره های شبکه استفاده می کند. در این الگوریتم پیشنهادی جدید بنام الگوریتم مسیر یابی آگاه طولانی مدت برای شبکه های حسگر بی سیم LTAWSN))، اپراتور بروز فرمون بمنظور یکپارچه کردن مصرف انرژی و پرش ها در انتخاب مسیر یابی طراحی گردید. با نتایج شبیه سازی چند گانه توانستیم LTAWSN را نشان دهیم، در مقایسه با الگوریتم مسیر یابی مبتنی بر بهینه سازی جدید کلنی مورچه پیشین، الگوریتم مسیر یابی کلنی مورچه آگاه از انرژی برای مسیر یابی شبکه های حسگر بی سیم، الگوریتم مسیر یابی آگاه از مکان و مبتنی بر بهینه سازی کلنی مورچه برای شبکه های حسگر بی سیم و الگوریتم کلنی مورچه سنتی و افزایش کارایی سیستم انتقال متعادل تر در میان گره ها بدست آورده و مصرف انرژی مسیر یابی را کاهش داده و طول عمر شبکه را افزایش می دهد.
چکیده انگلیسی:Reducing the energy consumption of network nodes is one of the most important problems for routing in wireless sensor networks because of the battery limitation in each sensor. This paper presents a new ant colony optimization based routing algorithm that uses special parameters in its competency function for reducing energy consumption of network nodes. In this new proposed algorithm called life time aware routing algorithm for wireless sensor networks (LTAWSN), a new pheromone update operator was designed to integrate energy consumption and hops into routing choice. Finally, with the results of the multiple simulations we were able to show that LTAWSN, in comparison with the previous ant colony based routing algorithm, energy aware ant colony routing algorithms for the routing of wireless sensor networks, ant colony optimization-based location-aware routing algorithm for wireless sensor networks and traditional ant colony algorithm, increase the efficiency of the system, obtains more balanced transmission among the nodes and reduce the energy consumption of the routing and extends the network lifetime.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید