عنوان مقاله ترجمه شده:اصول اخلاق زیست محیطی و عدم تقارن اطلاعاتی بین سهام داران سازمانی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Environmental Ethics and Information Asymmetry among Organizational Stakeholders
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2000Journal of Business Ethics14
چکیده فارسی:در این مقاله، منافع متضاد زیست محیطی یک شرکت و جامعه، یک ذینفع مهم بیان می شود. ممکن است هدف حداکثر سازی سود کوتاه مدت یک شرکت در مقابل آنچه جامعه می خواهد -یعنی یک " محیط امن و پاک "، باشد. این مقاله استدلال می کند که اطلاعات راجع به اثرات زیست محیطی محصولات، فرآیندها و ضایعات یک شرکت ممکن است به صورت نامتقارن بین شرکت و جامعه توزیع شده باشد. عدم تقارن اطلاعات حاصل، ممکن است احتمال اقدام فرصت طلبانه یک شرکت، و در نهایت، رفتار اخلاقی یک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. مقاله عدم تقارن اطلاعات بین یک شرکت و جامعه، و همچنین در درون جامعه را شناسایی می کند. عدم تقارن اطلاعات ملاحظه شده در بخش های مختلف جامعه، شاید تعیین کننده تبعیض های زیست محیطی باشد. در ادامه این مقاله ادعا می کند که ممکن است در دراز مدت از عدم تقارن اطلاعاتی کاسته شود. در نهایت پیامدهای عدم تقارن اطلاعات برای شرکت ها و سیاست دولت مورد بررسی قرار می گیرد.
چکیده انگلیسی:This paper addresses the conflicting environmental interests of a firm and the community, an important stakeholder. The short-term profit maximization objective of a firm may stand in contrast with what the community wants – a “safe and clean environment”. This paper argues that the information regarding the environmental impact of a firm’s products, processes, and waste may be asymmetrically distributed between the firm and the community. The resultant information asymmetry may influence the probability of a firm acting opportunistically, and ultimately, a firm’s ethical behavior. The paper identifies information asymmetrybetween a firm and community, as well as that within the community. The perceived information asymmetry across various community segments may perhaps be a determinant of environmental discrimination. The paper further contends that information asymmetry may diminish in the long run. Finally it examines the implications of information asymmetry for firms and government policy.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید