عنوان مقاله ترجمه شده:اصلاح مدیریت عمومی: نقش بحران و قدرت بوروکراسی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Reforming the public administration: The role of crisis and the power of bureaucracy
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016European Journal of Political Economy16
چکیده فارسی:نیاز متعادل کردن ریاضت اقتصادی با سیاست های رشد، بهره وری دولت را در اولویت دستور کار سیاست اقتصادی اروپا قرار داده است. اصلاحات اداری که منجر به بهبود بهره وری داخلی بورو کراسی می گردند می توانند تبادل (داد و ستد) میان استحکام و ارائه خدمات عمومی را کاهش دهند. در برابر چنین پس زمینه ای، این مقاله شاخص اصلاحات جدیدی را به منظور شناسایی عوامل موثر بر اصلاحات اداری کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) ایجاد می نماید (و آن ها را قابل دسترسی می کند). نتایج حاصله از استدلال سیاسی – اقتصادی حمات می کنند: بحران های اقتصادی و مالی کاتالیزوری قوی برای اصلاحات می باشند، اما یک بوروکراسی قدرتمند محدودیت هایی را در زمینه فرصت های یک بحران به منظور پیشبرد اصلاحات ایجاد می نماید. علاوه بر این، شواهدی برای یادگیری افقی از دیگر کشورهای EU مطرح گردیده، و در زمینه یادگیری عمودی همراه با نوع خاصی از هزینه های انسجام EU می باشد.
چکیده انگلیسی:The need to balance austerity with growth policies has put government efficiency high on the economic policy agenda in Europe. Administrative reforms that boost the internal efficiency of bureaucracy can alleviate the trade-off between consolidation and public service provision. Against such a backdrop, this paper constructs (and makes available) a novel reform indicator to explore the determinants of public administration reforms for a panel of EU countries. The findings support political-economic reasoning: An economic and fiscal crisis is a potent catalyst for reforms, but a powerful bureaucracy constrains the opportunities of a crisis to promote reform. Furthermore, there is some suggestive evidence for horizontal learning from other EU countries, and for vertical learning associated with a particular type of EU cohesion spending.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید