عنوان مقاله ترجمه شده:استفاده از محدودیت های معماری برای به دست آوردن استفاده مجدد اجزا نرم افزار در اضافه کردن و بهبود ویژگی ها
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Using architectural constraints to drive software component reuse while adding and enhancing features
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
20162016 IEEE 11th International Conference on Global Software Engineering5
چکیده فارسی:ما سیستم های یکپارچه نرم افزار و سخت افزاری قطعات با طول عمر اعم از 10-15 سال را توسعه می دهیم. در طول عمر این سیستم ها، نیازهای بازار به طور قابل توجهی با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی، نیازهای زیست محیطی، و اولویتهای فرهنگی تغییر کرده است. هزینه تغییر نرم افزار و سخت افزار یک محرک بسیار بزرگ است که اغلب منجر به معرفی تغییری می شود که در نتیجه منجر به معرفی تغییر در نرم افزار برای روبه رو شدن با تکامل انتظارات بازار خواهد شد. بزرگترین مزیت نرم افزار-، سازگاری آسان – است و همچنین بزرگترین نقطه ضعف آن، متعد بودن برای تغییر است. از این رو، طراحی نرم افزار به ویژه در توسعه نرم افزار در سطح جهانی (GDSD) بسیار چالش برانگیز است. در این مقاله تمرینی، ما رویکردمان را از اعمال نفوذ محدودیت های معماری نرم افزار و چالش مواجه شده به همراه درس های آموخته شده را به اشتراک میگذاریم، استفاده مجدد نرم افزار در هنگام اضافه کردن و بهبود ویژگی ها هم باعث کاهش هزینه های کلی و هم باعث کاهش زمان برای رسیدن محصول به بازار برای یک تیم گسترش نرم افزار توزیع شده خواهد بود.
چکیده انگلیسی:we develop integrated systems that consist of software and hardware components with a lifespan ranging from 10-15 years. During the life span of these systems, market needs change significantly due to technological advancements, environmental needs, and cultural preferences. Cost of change of software vis-àvis hardware is a big driver which often leads to the introductionof change to software for meeting evolving market expectations.The biggest advantage of software-‘easy adaptability’-is also its biggest drawback, because it makes software susceptible to change. Hence, designing software is extremely challengingspecially in Globally Distributed Software Development (GDSD).In this practice paper, we share our approach of leveraging the constraints of software architecture, the challengesencountered and lessons learnt which enabled higher softwarereuse when adding and enhancing features while reducing overall costs and shrinking time to market for a Globally Distributed Software Development team.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید