عنوان مقاله ترجمه شده:ارزیابی قابلیت اطمینان با توربین های بادی وپانل های فتوولتائیک
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Reliability Evaluation with Wind Turbines and Photovoltaic Panels
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
20145
چکیده فارسی:استقرار انرژی های تجدید پذیر در شبکه میتواند در قابلیت اطمینان و امنیت آنها تاثیر بگذارد. در این مقاله یک روش ارزیابی قابلیت اطمینان در حضور توربین های باد و پانل های فتوولتائیک با IEEE-RBTS نشان داده شده است که این سیستم انتخاب شده برای مطالعه می باشد. منابع تمیز جمع شده در واقع نقاط بار در پیکربندی شبکه میکرو را تغذیه می کند. استفاده ازروش های تحلیلی برای ارائه اطلاعات جزئی از شاخص های قابلیت اطمینان و در نظر گرفتن ویژگی ها ، با توجه به این واقعیت است که ویژگی های تصادفی انرژی های تجدید پذیر به طور کامل در نظر گرفته نمی شود. بنابراین، یک روش شبیه سازی مونت کارلو به منظور دستیابی به اعمال تجزیه و تحلیل دقیق از عملکرد قابلیت اطمینان سیستم نمونه در مدت زمان معین به کار گرفته می شود. تنوع منابع تجدید پذیر، تناوب، تناوب و تقاضا توزیع ، همه در نظر گرفته می شود. این موضوع که به تفصیل شرح داده شده است و ترکیبی از محدودیت در شبکه می باشد که از طریق یک الگوریتم کامپیوتری اختصاصی طراحی شده توسط نویسندگان ارائه شده است که در این مقاله امکان پذیر می باشد.
چکیده انگلیسی:Deployment of renewable energies in networks can affect their reliability and security. This paper presents a reliability evaluation methodology in the presence of wind turbines and photovoltaic panels illustrated with IEEE-RBTS system chosen for study. The aggregated clean resources feed load points in micro grid configuration. The use of analytical methods provide partial information of reliability indices attributes due to the fact that stochastic characteristics of renewable energy are not thoroughly considered in the traditional radial topology. Thus, a Monte Carlo technique with state duration sampling simulation is applied in order to achieve a detailed analysis of reliability performance of the system. Renewables variability, periodicity, intermittency and typical distribution demand are also considered. This elaborated combination of constraints in the network is possible through the use of a dedicated computer algorithm developed by the authors and presented in this paper.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید