عنوان مقاله ترجمه شده:ارزيابي روانگرایی خاک حاصلِ تجزیه و تحلیل سطح
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Evaluation of soil liquefaction from surface analysis
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Geofísica Internacional15
چکیده فارسی:در این مقاله ما برخی تکنیک های برآورد سرعت موج برشی کم عمق بدست آمده از اندازه گیری ارتعاشات محیطي و حاصلِ امواج تولید شده مصنوعی را مورد بررسي قرار مي دهيم كه می توانند برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی ماسه استفاده شوند. اندازه گیری ها آسان، سریع و مقرون به صرفه تر از بسیاری از روش های دیگر مي باشند. روش تجزیه و تحلیل ميكروترمور منفعل (MAM) و تجزیه و تحلیل چند کانال امواج سطحي (MASW) به تازگی برای مطالعات روانگرایی مورد استفاده قرار گرفته است. ما روشي را پیشنهاد می کنیم که در دره اي واقع در مکزیکالی برای توصیف خاک از نظر سرعت موج برشی برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی بكار رفت؛ نتایج ما نشاندهنده مزایای اين روش مي باشد.
چکیده انگلیسی:In this paper we describe how some techniques for estimating shallow shear wave velocity waves can be used to assess sand liquefaction potential. The measurements are easy, quick and more economical than most other methods. The passive Microtremor Analysis Method (MAM) and the active Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) have only recently been adopted for liquefaction studies. We propose a method that was applied in the valley of Mexicali to characterize soil in terms of shear wave velocity to assess liquefaction potential; our results display its advantages.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید