عنوان مقاله ترجمه شده:ارتعاشات آزاد غیر خطی نانوتیوب های كربنی منحنی شكل دو جداره با استفاده از روش تربیع دیفرانسیلی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Nonlinear free vibrations of curved double walled carbon nanotubes using differential quadrature method
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2014Physica E11
چکیده فارسی:در این مقاله آنالیز ارتعاشات آزاد غیر خطی نانوتیوب های كربنی منحنی شكل دو جداره (DWNTs) جاسازی شده در یك محیط الاستیك مورد بررسی قرار گرفته است. پارامتر غیر خطی بودن در نظر گرفته شده بیانگر انحنای زیاد نانوتيوب های كربنی (غیر خطی بودن هندسی) و غیر خطی بودن ناشی از نیروهای بین لایه ای واندروالس، بین لایه های درونی و بیرونی است. روش تربیع دیفرانسیلی (DQM) به منظور گسسته سازی معادلات دیفرانسیل جزئی حركت در حوزه فضایی استفاده شد كه نتیجه آن یك مجموعه غیر خطی از معادلات جبری حركت است. اثر غیر خطی بودن، شرايط پایانی مختلف، انحنای اولیه، سختی محیط الاستیك اطراف آن و مودهای ارتعاشی در ارتعاشات آزاد غیر خطی DWCNT ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داده اند كه امکان تشخیص مودهای ارتعاش مختلف كه در یك فركانس ارتعاشی تک رخ داده اند، زمانی كه CNT ها در مود ارتعاش برون فازی ارتعاش دارند، وجود دارد. علاوه بر این، مشاهدات نشان داده اند كه شرایط مرزی بر فركانس های طبیعی غیر خطی DWCNT، شامل راه حل های چندگانه، تاثیر بسزایی دارند.
چکیده انگلیسی:Nonlinear free vibration analysis of curved double-walled carbon nanotubes (DWNTs) embedded in an elastic medium is studied in this study. Nonlinearities considered are due to large deflection of carbon nanotubes (geometric nonlinearity) and nonlinear interlayer van der Waals forces between inner and outer tubes. The differential quadrature method (DQM) is utilized to discretize the partial differential equations of motion in spatial domain, which resulted in a nonlinear set of algebraic equations of motion. The effect of nonlinearities, different end conditions, initial curvature, and stiffness of the surrounding elastic medium, and vibrational modes on the nonlinear free vibration of DWCNTs is studied. Results show that it is possible to detect different vibration modes occurring at a single vibration frequency when CNTs vibrate in the out-of-phase vibration mode. Moreover, it is observed that boundary conditions have significant effect on the nonlinear natural frequencies of the DWCNT including multiple solutions.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید