عنوان مقاله ترجمه شده:اثرات مازاد نقدینگی جهانی در بازدهی بازار سهام : شواهدی از مدل پانل آستانه
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The effects of global excess liquidity on emerging stock market returns: Evidence froma panel threshold model
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Economic Modelling9
چکیده فارسی:گسترش نقدینگی در جهان و سیاست های نامتعارف پولی اجرا شده توسط بانک های مرکزی بزرگ در طول چند سال گذشته به گسترش بحث در خصوص تاثیرات کراس بوردر دامن زده است. در این مقاله به بررسی تاثیر مازاد نقدینگی جهانی بر قیمت دارایی ها برای مجموعه ای از هفده بازار در حال ظهور با در نظر گرفتن مدل پانل آستانه پرداخته شده است. مشخص شده است که در یک دوره ی تمایل بالای سرمایه گذاران جهانی برای ریسک مازاد نقدینگی جهانی یک عامل تعیین کننده مثبت برای تعیین قیمت دارایی های کشورهای نوظهور در بازار است. به هر حال، ارتباط میان دو متغیر با تشدید خطر ناسازگاری جهانی ، تقویت میگردد.
چکیده انگلیسی:The expansion of global liquidity, exacerbated by the unconventional monetary policies implemented by the major central banks over the past several years, has contributed to the debate on the cross-border impact of those measures. This paper examines the impact of global excess liquidity on asset prices for a set of seventeen emerging market countries taking into account nonlinearity by using a panel threshold model. We find that in a period of global investors' high risk appetites, global excess liquidity is a positive determinant of asset prices in emerging market countries. However, the link between the two variables changes when global risk aversion strengthens.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید