عنوان مقاله ترجمه شده:ابزار CASE برای طراحی پایگاه داده شیء – رابطه
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:CASE Tool for Object-Relational Database Designs
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
6
چکیده فارسی:در سال 1999، نسخه استاندارد SQL صفت های جدیدی را به منظور اداره کردن اشیاء در پایگاه داده رابطه ای ارائه کرد که از آن زمان پایگاه داده شیء – رابطه (ORDB) نامیده می شود. امروزه، بسیاری از سیستم های مدیریت پایگاه داده شیء – رابطه (ORDBMS) منابعی را به منظور اداره کردن شیء در پایگاه داده ارائه می دهند. با این حال، به منظور بکارگیری واقعی منابع در محیط همکاری، در بین دیگر چیزها، داشتن ابزارهای CASE برای کمک به طراحی پایگاه داده شیء – رابطه بسیار ضروری می باشد. یک تحقیق انجام شده در ابزار ArgoUML که توسعه دهندگان را قادر به ایجاد طرح های گرافیکی در ORDBs می سازد، ارائه شده است. این طرح ها را می توان با استفاده از پروفیل ORDB ارائه شده در این مقاله ایجاد کرد. این پروفیل یک بسط از نمودار کلاس UML می باشد و شامل عناصری برای نشان دادن منابع جدید برای اداره کردن شیأ در پایگاه داده می باشد. این ابزار طرح گرافیکی را در دستور SQL:2003 و کد SQL را در گویش اوراکل نگاشت می کند.
چکیده انگلیسی:In 1999, the SQL standard version presented new features to manipulate objects in relational database which has since been called Object-Relational Database (ORDB). Nowadays, many Object-Relational Database Management Systems (ORDBMS) offer resources to manipulate object in database. However, for these resources to become really utilized in corporate environment, it is necessary, among other things, to have CASE tools to aid in object-relational database design. An extension made in ArgoUML tool that permits developers to build graphics schemas to ORDBs is presented. These schemas can be generated using an ORDB profile presented here in. This profile is an extension of the UML class diagram and contains elements to represent the new resources to manipulate object in databases. The tool maps the graphic schema to SQL:2003 code and SQL code to Oracle dialect
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید