عنوان مقاله ترجمه شده:آیا تغییرات در بازار کار خانواده ها را از فقر نجات می دهد؟ تعیین خروج فقر از مناطق شهری برزیل
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Do Changes in the Labour Market Take Families Out of Poverty? Determinants of Exiting Poverty in Brazilian Metropolitan Regions
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2014The Journal of Development Studies22
چکیده فارسی:با استفاده از مدل های بقا، ما آزمودیم که آیا تغییرات کوتاه مدت در بازار کار بر استمرار فقر اثر میگذارد یا نه. اطلاعات از بررسی ماهانه اشتغال برزیلی ها آمده است. چنین مجموعه اطلاعاتی ، تخمین های صحیحتر از وقایع را نسبت به کاربرد اطلاعات سالانه مجوز میدهد اما این مورد در یک دوره کوتاه مدت از خانواده تبعیت میکند. سپس مدل هایی که هر دو سانسور چپ و راست را کنترل میکند باید استفاده شوند. نتایج به شرح زیر است: خانواده با درآمد صفر آنهایی نیستند که کمترین شانس خروج را دارند: تغییرات در بیکاری مجموع بر استمرار فقر اثر نمیگذارد و افزایش دستمزد در بخش های غیر رسمی اثرمنفی بر استمرار فقر دارد.
چکیده انگلیسی:Using survival models, we test whether short-term changes in the labour market affect poverty duration. Data are from the Brazilian Monthly Employment Survey. Such a monthly dataset permits more accurate estimations of events than using annual data, but its panel follows households for a short period. Then methods that control for both right- and left-censoring should be used. The results are as follows: households with zero income are not those with the lowest chances of exiting; changes in aggregate unemployment do not affect poverty duration; and increasing wages in the informal sector has a negative effect on poverty duration.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید