عنوان مقاله ترجمه شده:آينده مزارع كوچك
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The Future of Small Farms
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2010World Development8
چکیده فارسی:توجه به كشاورزي به منظور رشد و كاهش فقر در اوايل دهه 2000 ميلادي احيا گرديد و كلاً با افزايش ناگهاني در قيمت هاي غلات در بازار هاي جهاني در سال 2007 و 2008 حادتر شد . اما آيا هنوز امكان حصول رشد كشاورزي از طريق مزارع كوچك به گونه اي كه در انقلاب سبز رخ داد ، جود دارد ؟ اينكه آيا مزارع كوچك آينده اي خواهند داشت در كارگاهي در واي ، بريتانيا در ژوئن 2005 مورد بحث قرار گرفت . نتيجه گيري شد كه توسعه مزارع كوچك براي كاهش فقر به تنهائي مطلوب نخواهد بود ، بلكه شدني است ، حتي در شرايط در حال تغيير و بويژه شرايطي كه تمركز بر زنجيره هاي عرضه با خريداران با تقاضاي بالاتر است .كه گفته شد بخش زيادي از آنچه نياز به انجام دارد قابل فهم است ، نظير مقررات كالاهاي عمومي ، ترويج نوآوري هاي سازماني براي مجاز ساختن كشاورزان مزارع كوچك براي معامله با زنجيره هاي عرضه ظهوريافته ، نياز به كار صبورانه ، اوضاع مناسب و ويژه خواهد داشت . آينده خرده مالك ها ممكن است در زراعت خوب باقي نماند ، اما معيار ها براي تشويق اقتصاد روستائي غير زراعتي و تامين شغل براي افرادي كه كار زراعت را ترك مي كنند __ شرايط مطلوب سرمايه گذاري ، مقررات كالاهاي عمومي ، توسعه سازماني __ تا اندازه وسيعي مشابه آن است كه براي توسعه كشاورزي نيز لازم است .
چکیده انگلیسی:Interest in agriculture for growth and poverty reduction reawakened in the early 2000s made all the keener by the sudden rise in cereals prices on world markets in 2007–08. But is it still possible to drive agricultural growth through small farms, as happened in the green revolution? Whether small farms have a future was debated at a workshop held in Wye, United Kingdom, in June 2005. It concluded that small farm development is not just desirable for poverty reduction, but also feasible, even in changing circumstances and particularly those of more concentrated supply chains with more demanding buyers. That said, while much that needs to be done is straightforward, such as provision of public goods, fostering the institutional innovations to allow small farmers to deal with the emerging supply chains will require patient work, tailored to specific circumstances. The future of all smallholders may well not lie in farming, but the measures to stimulate the rural nonfarm economy and provide jobs for those leaving farming—a favorable rural investment climate, provision of public goods, institutional development—are largely the same as those for agricultural development as well.
کلمات کلیدی مقاله: , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید