عنوان مقاله ترجمه شده:آسایش حرارتی : مقاله بررسی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Thermal comfort: A review paper
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2010Renewable and Sustainable Energy Reviews15
چکیده فارسی:این مقاله یک مرور ادبیاتی از آسایش حرارتی را ارائه می دهد. هر دو رویکرد آسایش حرارتی منطقی و انطباقی ارائه شده اند. علاوه برآن بازبینی سیستم تنظیم حرارتی و همچنین مدل سازی ریاضیاتی تبادل گرما بین بدن انسان و محیط آن در شرایط بدنی افراد بیدار و خوابیده ارائه می شود.
چکیده انگلیسی:This paper presents a literature review of thermal comfort. Both rational and adaptive thermal comfort approaches are presented. An overview of the human body thermoregulatory system as well as the mathematical modelling of heat exchanged between human body and its environment in the situations of both awaked and sleeping people is presented
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید