وبلاگ

انتخاب یک موضوع برای پژوهش پیش روی دانشجویان توانایی توسعه یک موضوع پژوهشی خوب یک مهارت مهم است. یک مربی ممکن است شما یک موضوع خاص را اختصاص دهد، اما اغلب مربیان شما را مجبور به انتخاب موضوع مورد علاقه خود می کنند. هنگام ...

ادامه مطلب...
نوشتن برای کالج چگونه از نوشتن در دبیرستان متفاوت است؟ یکی از اولین مواردی که شما به عنوان یک دانشآموز کالج میبینید این است که نوشتن در کالج از نوشتن در دبیرستان متفاوت است. مطمئنا بسیاری از آنچه که دبیرستان نوشتن آموزگار شما را به شما ...

ادامه مطلب...